Category Archives: In Kẹp Bill

Bìa da kẹp bill – sang trọng – lịch thiệp – không thấm nước

Sổ kẹp bill không mấy xa lạ của những công ty liên quan đến lĩnh vực kinh doanh nhà hàng – khách sạn. Sổ kẹp bill thể hiện sự chuyên nghiệp của mỗi công ty. Tại sao sử dụng chất liệu da? Bìa kẹp bill thường xuất hiện trong resort, khách sạn, Spa, các nhà