Category Archives: in giấy chứng nhận – bằng khen

In Nhũ Trên Giấy Chứng Nhận Giấy Khen – In Giấy Khen Theo Yêu Cầu

in giấy khen theo yêu cầu

Giấy khen, bằng khen hay giấy chứng nhận (Certificatr) – một ấn phẩm in ấn có giá trị tinh thần. Bằng khen được xem như giấy chứng nhận pháp lý quan trọng. Trao bằng khen thể hiện sự ghi nhận những đóng góp, sự công hiến của nhân viên đối với công ty. Đây là