Tag Archives: in thiệp theo yêu cầu

In thiệp mời giá rẻ – in theo yêu cầu

In thiệp mời giá rẻ

Ngày nay, mẫu mã về thiệp ngày càng đa dạng hơn lúc trước. Tuy nhiên, mỗi sự kiện thì sẽ có những sự màu sắc, bố cục, trang trí khác nhau để áp ứng đúng. Tuy nhiên, nếu bạn cần in số lượng nhiều thì giá sẽ rẻ hơn. Vậy, nếu in thiệp mời giá