Cán màng bóng – mờ

Cán bóng – mờ là một kỹ thuật phủ lớp màng polyme lên bề mặt của bài in. Tác dụng của việc này tạo ra một hiệu ứng cho bài in, giúp bài in được bảo vệ không trầy, không bị phai màu