Tag Archives: in truyện tranh

“Tip” giải đáp băn khoăn cho các tác giả trẻ – In truyện tranh số lượng ít

in truyện tranh theo yêu cầu

Truyện tranh là một ngành non trẻ và mới phát triển tại Việt Nam. Nhu cầu độc giả cũng khó nắm bắt, các tác giả trẻ vẫn còn ngần ngại và chưa dám xin phép giấy xuất bản, phát hành. Chưa kể tới việc sử dụng chi phí lớn để xuất bản nhưng đầu ra